ditLeeft.

Het online keerpunt in de dagelijkse stroom van nieuws. Van (hoofdpijn)dossiers naar topics van de toekomst. Verhalen van participerende burgers tot (inmiddels) prominente experts. Een podium voor mensen met een missie en een drive om de wereld te veranderen. 
Betekenisvolle mensen zijn niet langer meer het lijdend voorwerp, maar worden zelf het onderwerp van gesprek. Doel: zichtbaar te maken dat er achter het nieuws en de waan van de dag, over onder andere onderwijs, zorg, economie en duurzaamheid, een opbouwend netwerk schuilgaat.
Een innovatief platform dat een brug slaat tussen burgers, media en experts. Hiermee laten zij samen aan de rest van de wereld zien wat er leeft, waarom zij hun dromen najagen en hoe ze anderen willen uitdagen om mee te denken en te doen. Zo maken we de netwerksamenleving zichtbaar.
DitLeeft functioneert als klankbord voor de democratische samenleving. In onze complexe samenleving hebben mensen toegang tot alle informatie nodig om te kunnen beoordelen of onze democratie werkt. Thema’s zoals de zorg, het onderwijs en het klimaat zijn nóóit af! Er zijn veel veranderingen gaande en hard nodig ook, die oude tradities moeten gaan vervangen. 
De digitalisering is éen van de katalysatoren die vereist dat mensen en organisaties zich blijvend ontwikkelen en aanpassen. De essentie is van dit platform is gebaseerd op verandering, in alle facetten van hoe we leven, wonen en werken. 
Van en voor mensen die voelen dat het anders kan en vervolgens doen. Hun initiatieven en ideeën willen we een gezicht én een stem geven. Een lopend vuurtje waarbij de kleinste vonkjes het vuur nog meer aanwakkeren.

© Copyright 2023 Anna Stienstra Media - All Rights Reserved

Landing Page Software